O PROJEKCIE

Głównym celem projektu pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych” jest aktualizacja i podniesienie szeroko pojętej jakości komunikacji na sali sądowej, poprawa wizerunku sądu i sędziów oraz działania na rzecz wzrostu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości.

Cel ten będzie realizowany poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, które będą odbywały się do 31 sierpnia 2020 r.

Szkolenie jest skierowane do

 • sędziów,
 • asesorów,
 • referendarzy sądowych

sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

W programie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

 • specyfika komunikacji na sali sądowej;
 • rozpoznawanie i kierowanie emocjami pojawiającymi się u stron;
 • radzenie sobie ze stresem i napięciem, związanymi z wykonywaniem pracy sędziego;
 • głos i styl mówienia na sali sądowej;
 • komunikacja niewerbalna w pracy sędziego;
 • bariery skutecznego porozumiewania się ze stronami sporu sądowego.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnik:

 • podniesie kompetencje komunikacyjne wykorzystywane podczas wokandy;
 • pozna zasady efektywnej komunikacji na sali sądowej, w tym sposoby rozwiązywania konfliktów;
 • dowie się, jak obniżyć poziom stresu i radzić sobie z trudnymi emocjami;
 • zgłębi tajniki komunikacji niewerbalnej w pracy sędziego;
 • nauczy się pokonywania barier w procesie komunikacji na sali sądowej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu.