O PROJEKCIE

POZNAJ ZASADY

Głównym celem projektu pn. Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych jest aktualizacja i podniesienie szeroko pojętej jakości komunikacji na sali sądowej, poprawa wizerunku sądu i sędziów oraz działania na rzecz wzrostu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości.

Cel ten będzie realizowany poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, które z powodu epidemii COViD-19 będą odbywały się do 30 czerwca 2022 r.

Szkolenie jest skierowane do

 • sędziów,
 • asesorów,
 • referendarzy sądowych

sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

W programie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

 • specyfika komunikacji na sali sądowej;
 • rozpoznawanie i kierowanie emocjami pojawiającymi się u stron;
 • radzenie sobie ze stresem i napięciem, związanymi z wykonywaniem pracy sędziego;
 • głos i styl mówienia na sali sądowej;
 • komunikacja niewerbalna w pracy sędziego;
 • bariery skutecznego porozumiewania się ze stronami sporu sądowego.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnik:

 • podniesie kompetencje komunikacyjne wykorzystywane podczas wokandy;
 • pozna zasady efektywnej komunikacji na sali sądowej, w tym sposoby rozwiązywania konfliktów;
 • dowie się, jak obniżyć poziom stresu i radzić sobie z trudnymi emocjami;
 • zgłębi tajniki komunikacji niewerbalnej w pracy sędziego;
 • nauczy się pokonywania barier w procesie komunikacji na sali sądowej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie Projektu (wersja 3 z dnia 24.06.2020 r.).