DOKUMENTY DO POBRANIA

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy w ciągu 14 dni od złożenia formularza zgłoszeniowego dostarczyć:

Dokumenty rekrutacyjne prosimy wysłać na adres Biura Projektu:

Biuro Projektów Europejskich
ul. Św. Józefa 23/35 p.113
87-100 Toruń

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość rozliczenia kosztu dojazdu (więcej informacji). W tym celu należy złożyć: