DOKUMENTY DO POBRANIA

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy w ciągu 14 dni od złożenia formularza zgłoszeniowego dostarczyć:

 

Dokumenty rekrutacyjne prosimy wysłać na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu
ul. Droga Starotoruńska 3/26A
87-100 Toruń

 

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość rozliczenia kosztu dojazdu (więcej informacji). W tym celu należy złożyć: