ZASADY DOTYCZĄCE WARUNKÓW REALIZACJI SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COViD-19

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Szkolenie odbywa się w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
 • Przy wejściu do budynku każdemu z trenerów oraz Uczestników Projektu zostanie zmierzona temperatura za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr bezdotykowy będzie dezynfekowany co 90 minut.
 • Każda toaleta jest wyposażona w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych widnieją plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • W budynku zostało wyodrębnione pomieszczenia, zapewniające odizolowanie osoby w przypadku stwierdzenia objawów choroby.
 • Zaleca się unikania korzystania z wind. Jeśli skorzystanie z nich jest konieczne, to w jednym czasie może być ona użytkowana maksymalnie przez 2 osoby.

 

SZKOLENIE:

 • Jedna grupa szkoleniowa nie będzie przekraczała 10 Uczestników.
 • Każdy z Uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, ew. służby medycznych, czy infolinii NFZ (800 190 590) i potwierdzają zapoznanie się w stosownym oświadczeniu.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia prowadzący ma obowiązek policzyć osoby przebywające w sali.
 • Przed wejściem do sali szkoleniowej każdy trener i Uczestnik jest zobowiązany umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je.
 • Podczas zajęć Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego, wynoszącego 2 m.
 • Dla każdego z Uczestników zostanie wyznaczone miejsce siedzące, dostosowane do wymagań dystansu społecznego (2-metrowy odstęp w każdym kierunku).
 • Każda sala szkoleniowa będzie wietrzona co 60 minut.
 • We wszystkich salach szkoleniowych będą usytuowane dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, z których będzie można skorzystać w każdej chwili.
 • Zarówno trenerzy, jak i Uczestnicy są zobowiązani do osłony nosa i ust podczas zajęć za pomocą maseczki, chusty bądź przyłbicy.
 • Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane po każdych zajęciach, nawet jeśli będą odbywać się bezpośrednio po sobie.

PRZERWY KAWOWE, OBIAD:

 

ZAKWATEROWANIE:

 • Uczestnicy są zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych w Hotelu Mercure Toruń Centrum.
 • Cały personel Hotelu pracuje w maseczkach.
 • W Hotelu może przebywać maksymalnie 220 osób (2 osoby na pokój).
 • W recepcji jest zamontowana osłona ograniczająca kontakt z Gośćmi do minimum i zostały oznaczone bezpieczne odległości.
 • Przy wejściu do hotelu oraz do restauracji hotelowej znajdują się stacje, w których Goście mogą zdezynfekować ręce.
 • W recepcji znajdują się informacje, dotyczące poprawnego mycia i dezynfekowania rąk oraz zakładania i ściągania maseczki.
 • Maseczki są do nabycia w recepcji.
 • Pracownicy recepcji zachęcają do indywidualnego korzystania z windy.
 • Wszystkie pokoje hotelowe są dezynfekowane certyfikowanymi środkami, a personel pracuje w środkach ochrony.
 • Personel hotelu stara się, aby wszystkie pokoje po sprzątnięciu pozostały nadal puste przez 24 godziny.
 • Śniadania hotelowe, zgodnie z wytycznymi, są oferowane tylko w formie indywidualnych zestawów, które podaje kelner. Podobnie pozostałe posiłki są serwowane tylko do stolika i nie oferujemy bufetów.
 • Ilość miejsc w restauracji hotelowej została zredukowana, aby zachować bezpieczny, wymagany dystans między stolikami.
 • Hotel nie przyjmuje i nigdy nie przyjmował Gości na kwarantannę, jak czyniły to inne obiekty.
 • Ze względu na małą ilość Gości w Hotelu, nie ma problemu z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy pozostałymi osobami.

TRANSPORT TAKSÓWKAMI:

 • W pojeździe obowiązek zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczki, chusty bądź przyłbicy dotyczy zarówno kierowcy pojazdu, jak i Pasażerów.